Aktuality

16.1.2023

Vážení rodiče a strávníci Ústřední školní jídelny Holešov

V poslední době se zvýšil výrazně počet strávníků, kteří sebou nenosí čip. Pro potvrzení, zda mají nebo nemají oběd, zaměstnávají tito strávníci pracovnici kanceláře i pracovníky výdeje. Tím zpomalují a znepřehledňují  i samotný výdej obědů. Denně se jedná asi o 100 strávníků. Z tohoto důvodu jsem rozhodl, že dnem 1. 2. 2023 se těm strávníkům, kteří zapomenou čip na stravování a budou vyžadovat vystavení potvrzení o odběru stravy, bude automaticky strhávat 5,- Kč jako manipulační poplatek.

Věřím, že se situace s čipy zlepší a my nebudeme muset manipulační poplatek využívat.

Ředitel ÚŠJ Holešov1.10.2022

Žádáme osoby, které nemají zajištěnou stravu v Ústřední školní jídelně, aby nevstupovali do jídelny. Tento zákaz se vztahuje i na osoby doprovázející vlastní nebo svěřené dítě. Vyjímku mají pouze ti, kteří v první den nemoci dítěte jdou pro stavu do jídlo nosiče. Mohou jít pouze do výdejny. Bližší podrobnosti najdete v provozním řádu.

Děkujeme za pochopení.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


19.8.2021

UPOZORNĚNÍ:

Vážení strávníci a zákonní zástupci,

obdrželi jsme rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o povinném navýšení minimální částky pro nákup surovin na celý sortiment stravovacích služeb ve školních jídelnách.

Do limitu na obědy jsme se ještě těsně vešli. V případě přesnídávek, svačin a pitného režimu jsme na našem zařízení museli navýšit ceny za tato jídla. Platba za pitný režim na MŠ byl rozšířen, na všechny stravující se děti. Od září je  cena přesnídávky navýšena na 10,- Kč, cena svačiny na 9,- Kč a pitný režim je navýšen na 4,- Kč.

Ceny obědů zůstávají prozatím stejné. V případě dalšího růstu ceny potravin, budeme muset navýšit cenu i u obědů. Pokud na tuto situaci dojde, budeme Vás včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Za kolektiv ÚŠJ Holešov

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


24.6.2021

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 30.6. 2021 se bude oběd na dolní jídelně podávat již od 10:00 do 12:30 hodin. Odhlásit oběd až ve středu 30.6. není možné. Pokud oběd chcete odhlásit můžete tak učinit max. do úterý 29.6.

Všem našim strávníkům přejeme krásné a odpočinkové prázdniny a těšíme se na vás v září!

Za kolektiv ÚŠJ Holešov

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


06.5.2021

ZMĚNA:

Od 10. 5. 2021 do 31.5.2021 jsou automaticky přihlášení žáci prvního i druhého stupně, a to z 1 i 2. ZŠ. Pokud rodiče nechtějí posílat děti na oběd, je třeba oběd odhlásit ve vybrané dny nebo období v aplikaci STRAVA.

Přihlašovat a odhlašovat jednotlivé žáky není v našich silách, proto děkujeme za pochopení a vaši spolupráci!

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


29.4.2021

OZNÁMENÍ:

Od 3. 5. 2021 jsou automaticky přihlášení žáci prvního stupně, a to z 1 i 2. ZŠ. Pokud rodiče nechtějí posílat děti na oběd, je třeba oběd odhlásit ve vybrané dny nebo období. Stále platí také možnost odběru stravy pro žáky distančního vyučování.

Od 10. 5. 2021, pokud vláda nezmění avízované rozhodnutí, budou přihlášeni stejným způsobem žáci druhého stupně. V případě nezájmu o stravování v určité dny si musí strávníci jídlo odhlásit sami.

Přihlašovat a odhlašovat jednotlivé žáky není v našich silách, proto děkujeme za pochopení a vaši spolupráci.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


12.4.2021

OZNÁMENÍ:

Vážení strávníci,
KHS Zlínského kraje zpřísnila podmínky výdeje v jídelnách Zlínského kraje. Na základě tohoto rozhodnutí jsme nuceni upravit výdej obědů na našem zařízení. Od úterý 13.4.2021 bude probíhat výdej stravy na ÚŠJ Holešov takto:

  • od 11.30 hod do 13.00 hod pouze pro žáky prezenční výuky a pedagogy
  • od 13.00 hod do 13.45 hod pro žáky distančního vzdělávání

Dále upozorňujeme na skutečnost, že žáci prezenčního vyučování jsou povinni jídlo konzumovat na jídelně a nebude jim vydáváno do jídlonosičů. Toto právo mají pouze žáci distančního vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


8.4.2021

OZNÁMENÍ:

Od pondělí 12. dubna 2021 je zahájena prezenční výuka žáků 1. stupně. Po domluvě se zástupci 1. a 2. ZŠ je odběr stravy řešen takto:

  • 1. ZŠ - žáci 1. stupně, kteří platí inkasem z účtu jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy. Ti, kteří nemají zájem stravu odebírat se musí odhlásit
  • 2. ZŠ - žáci 1. stupně, kteří mají zájem o odběr stravy se musí nahlásit individuálně
  • žáci na distanční výuce mají možnost odebírat stravu jako doposud

Od 12.4. budou vzhledem k navýšení počtu strávníku vydávany 2 varianty oběda, nastavte si prosím požadovanou volbu v aplikaci strava.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


24.03.2021

OZNÁMENÍ:

Pokud nedojde během měsíce dubna k navýšení počtu zájemců o odběr stravy, obědy budeme vydávat stejně jako v měsíci březnu (výdej pouze 1 varianty oběda), viz aktualita níže z 28.2.2021.

Dozvěděli byste se rádi více o některém z jídel, které naše jídelna nabízí?  Pak se podívejte na vybraná jídla za měsíc březen a duben.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


02.03.2021

OZNÁMENÍ:

Vzhledem k dostatečnému počtu zájemců o odběr stravy od středy 3.3.2021 vydáváme obědy viz aktualita níže z 28.2.2021.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


28.02.2021

UPOZORNĚNÍ:

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření byla uzavřena veškerá školní zařízení z tohoto důvodu jsou všichni strávníci z odběru stravy od 1.3. do konce platnosti nařízení odhlášeni.

V případě, že bude zajištěn odběr stravy v minimálním počtu 50 porcí, začneme od středy 3.1.2021 opět vařit, a to pouze oběd číslo 1. Kromě dnů, kdy je na oběd číslo 1 jídlo sladké, nebo luštěnina - v tom případě bude vařeno jídlo číslo 2. Výdej obědů bude probíhat na dolní jídelně od 11.15 hodin do 12.30 hodin, podmínky pro odběr stravy jsou beze změny.

V případě, že máte o stravování zájem, od 1.3. volejte na telefon ÚŠJ nebo objednejte běžným způsobem elektoronicky. Zda bude možné obnovit výdej stravy od 3.3., tj. bude splněna podmínka odběru min. 50 porcí denně, vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek a zprávou do elektronické žákovské knížky (Edupage).

Na odběr stravy při distančním vzdělávání mají nárok:

zaměstnanci škol, účastníci vedlejšího stravování a účastníci distanční výuky

Děkujeme za pochopení a přejeme všem především pevné zdraví,

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


09.02.2021

UPOZORNĚNÍ:

Dne 17. 2. 2021 je Popeleční středa, postní den. Dochází proto ke změně jídelního lístku:

Na oběd číslo 1 se připravují Koblihy a na oběd číslo 2 Štěpánský kuřecí plátek.

Prosím přeobjednejte si.

Děkujeme za pochopení,

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov

 


04.01.2021

UPOZORNĚNÍ:

Podmínky stravování vzhledem k epidemiologické situaci jsou následující:

- žáci, kteří mají nařízen distanční způsob výuky jsou vždy AUTOMATICKY odhlášeni. Pokud mají zájem o přihlášení ke stravování po dobu distanční výuky, musí se k odběru stravy nahlásit elektronicky, telefonicky nebo vzkazem na záznamník ÚŠJ

Více informací k výdeji stravy v rámci distančního vzdělávání viz nová směrnice.

- žáci, kteří mají prezenční způsob výuky se stravují standardně (aktuálně pouze žáci 1. a 2. tříd)

Doba výdeje od 11:30 do 13:45, možnost výběru oběda je zachována - v případě, že bude ÚŠJ vařit pouze pro mateřské školy, je automaticky dostupná pouze jedna varianta.

Děkujeme za pochopení,

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


15.12.2020

Vzhledem k prodloužení vánočních prázdnin, je posledním letošním dnem pro výdej stravy pátek 18.12. Na další dny jsou děti automaticky odhlášeny. Jídelna zůstává v provozu pouze pro mateřské školy.

Těšíme se na vás opět 4.1.2021!

Především pevné zdraví, pohodu a klid v kruhu nejbližších a úspěšný vstup do roku 2021

přeje

Kolektiv ÚŠJ Holešov

Save


16.11.2020

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k návratu žáků 1. a 2. tříd je od 18.11. doba výdeje stravy opět ve standardním režimu, viz Provozní řád. Žáci těchto tříd jsou ke stravě přihlášeni automaticky. Pokud se dítě nebude stravovat v ÚŠJ, je nutno jej odhlásit. Od 18.11. bude opět možný výběr oběda ze 2 variant.

Výdej stravy žákům účastnícím se distančního studia, zůstává beze změny. Tj. žáci, kteří mají zájem o přihlášení ke stravování po dobu distanční výuky, se musí k odběru stravy nahlásit elektronicky, telefonicky nebo vzkazem na záznamník ÚŠJ. 

Více informací k výdeji stravy v rámci distančního vzdělávání viz nová směrnice.

Přejeme všem pevné zdraví!

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


11.11.2020

UPOZORNĚNÍ:

Dle nových pokynů MZ došlo ke změně výdeje stravy žákům účastnícím se distančního studia, viz nová směrnice.

Žáci, kteří mají zájem o přihlášení ke stravování po dobu distanční výuky, se musí k odběru stravy nahlásit elektronicky, telefonicky nebo vzkazem na záznamník ÚŠJ. 

Stále platí, že je AUTOMATICKY vydáván oběd číslo 1. V případě, že se navýší počet strávníků pro oběd č. 2 na počet minimálně 30 porcí, bude možno vydávat výběrem.

Výdej prozatím probíhá v omezené provozní době od 11 - 12 hod.

Děkujeme za pochopení.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


14.10.2020

UPOZORNĚNÍ:

Dle dnešního pokynů MZ je možno žákům účastnícím se distančního studia umožnit stravování ve školní jídelně. Žáci, kteří mají zájem o přihlášení ke stravování po dobu distanční výuky, se musí k odběru stravy nahlásit elektronicky, telefonicky nebo vzkazem na záznamník ÚŠJ. 

Aktuálně je AUTOMATICKY vydáván oběd číslo 1. V případě, že se navýší počet strávníků pro oběd č. 2 na počet minimálně 30 porcí, bude možno vydávat výběrem.

Výdej probíhá v omezené provozní době od 11 - 12 hod.

Děkujeme za pochopení.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


9.10.2020

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k volnu nařízenému MŠMT ve dny 26. a 27.10. dochází v tyto dny k omezení provozu jídelny. Vařit budeme pouze pro mateřské školy, a to následující oběd:

V pondělí 26.10. - Kuřecí prsíčka na zeleném hrášku a smetaně, vařený brambor

V úterý 27.10. - Vepřové výpečky, dušené zelí, bramborový knedlík

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


31.8.2020

Rozšíření provozu ÚŠJ Holešov

Od 1. září začínáme vařit pro nové strávníky z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Děkujeme za důvěru a věříme, že budou spokojeni s výběrem i kvalitou obědů v naší jídelně. 

Pro všechny strávníky se snažíme dbát na maximální kvalitu, rozmanitost a čerstvost potravin v poměru s cenou stravného. Jsme rádi za zpětnou vazbu a oceníme tipy na jídla, která byste si přáli zařadit do jídelníčku. Můžete nám napsat na náš email nebo využít schránky přání a připomínek umístěné v prostorách spodní jídelny. 

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


26.8.2020

UPOZORNĚNÍ:

Dne 1. září vydáváme obědy již od 10.00 do 12.00 hodin. V další dny se již výdej stravy řídí provozním řádem jídelny.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


24.8.2020

Informace pro strávníky v doplňkové činnosti

Z důvodů naplněnosti kapacity Ústřední školní jídelny v doplňkové výrobě v současné době nepřijímáme strávníky do doplňkového stravování.  Strávníci do hlavní činnosti (školáci, studenti) jsou přijímáni standardně.

Děkujeme za pochopení.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


17.7.2020

Informace k letnímu provozu ÚŠJ

V období prázdnin probíhá letní provoz od 23. 7. 2020 do 31.7. 2020, kdy vaříme pro MŠ Masarykova a Žopy. Mimo tento termín je ÚŠJ včetně kanceláře zavřena.

Během letního provozu bude pro veřejnost kancelář ÚŠJ otevřena vždy od 9.00 do 12.00 hodin pro:

  • přihlášení dítěte ke stravování v ÚŠJ Holešov od měsíce září 2020. Jak na to? Přečtěte si náš krátký návod
  • odhlášení strávníků, kteří odchází ze základních škol a potřebují vrátit čip a provést finanční vyrovnán

Kancelář ÚŠJ je pro veřejnost znovu otevřena od 24.8. 2020.

S přáním příjemně prožitého zbytku prázdnin,

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


27.5.2020

Vážení strávníci,

zajímá vás, co se dělo v Ústřední školní jídelně během nucené odstávky? Jak jsme využili tyto 2 měsíce? Pak se podívejte na náš článek.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


12.5.2020

Vážení strávníci,

od 25. 5. 2020 opět zahajujeme provoz Ústřední školní jídelny Holešov.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte zájem se stravovat od tohoto data, je nutno, abyste si obědy objednali včas. Na měsíc květen a červen nebudeme objednávat inkasním příkazem.

Děkujeme za pochopení

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov


16.3.2020

Vážení strávníci,

od 16.3.2020 je vzhledem k uzavření mateřských škol a dalších vyhlášených opatření v souvislosti se šířením epidemie koronaviru provoz v Ústřední školní jídelně zcela ukončen.

Délka platnosti těchto opatření nám není aktuálně známa, o situaci vás budeme průběžně informovat.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov
11.3.2020

Vážení strávníci,

akutálně Město Holešov předpokládá uzavření mateřských škol od pondělí 16.7.2020. Rozhodnuto bude v nejbližších dnech dle vývoje šíření koronavirové epidemie.

V případě uzavření mateřských škol ukončí veškerou činnost pro veřejnost i ústřední školní jídelna, a to do odvolání tohoto nařízení.

O situaci vás budeme průběžně informovat.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov
10.3.2020

Vážení strávníci,

s účinností od 11. března 2020 zakazuje mimořádné opatření MZČR osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách.

V návaznosti na toto opatření je rovněž pro žáky uzavřena Ústřední školní jídelna. Obědy jsou školním dětem odhlášeny AUTOMATICKY.

Jídelna zůstává nadále v provozu pro mateřské školy a doplňkovou činnost.

Toto opatření platí do odvolání.

Karel Kotouček
Ředitel ÚŠJ Holešov
5.3.2020

Informace ke koronaviru vydané Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje