Cena stravenky

Vážení strávníci

Dva roky jsme se snažili udržet ceny obědů, přesnídávek a svačin. Při růstu cen, u některých potravin o 100%, a to nevíme, co nás ještě čeká. jsme i my nuceni navýšit cenu potravin na jeden oběd.

Ceny stravného platné od 1.9.2022:

Při současných cenách potravin od 1. září 2022 bude cena za potraviny z naší školní jídelny upravena takto:

Pokud dojde k nenadálému výraznému růstu cen potravin, budeme nuceni přistoupit k úpravě cen i v průběhu školního roku.

Zajistěte si, prosím, dostatečný limit u Vašeho souhlasu s inkasem na svých účtech.

Děti MŠ přesnídávka oběd svačina Pitný režim Celkem
2 – 6 let 11,- Kč 20,- Kč 11,- Kč 5,- Kč 47,- Kč
7 – 10 let 11,- Kč 24,- Kč 11,- Kč 5,- Kč 51,- Kč

Žáci ZŠ oběd
7 – 10 let 29,- Kč
11 – 15 let 32,- Kč
15 let a více 35,- Kč

Zaměstnanci ÚŠJ oběd 35,- Kč

Zaměstnanci cizích škol cena surovin 35,- Kč + 40,- Kč ON a VN v současné době

Cizí strávník cena surovin 35,- Kč + 41,- Kč ON a VN v současné době

Osobní a věcné náklady se u dospělých strávníků budou upravovat v roce 2023 podle skutečnosti letošního roku s přihlédnutím na cenu energie, kterou máme do konce roku 2022 ještě garantovanou.

Při stanovení finančního limitu iknasního příkazu doporučujeme upravit jeho výši na Kč 900,-. Je to částka o něco vyšší než předpokládané maximum, ale nevíme, jak se budou ceny potravin vyvíjet a zda nebudeme nuceni ve školním roce 2022/2023 ceny obědů ještě zvyšovat.

Pokud by se ceny potravin neočekávaně navýšily a byli nuceni na tuto skutečnost reagovat, budeme Vás včas o této situaci informovat.