Cena stravenky

Ceny stravného platné od 1.2.2020:

Snažíme se zajistit pestrý jídelní lístek a zařadit více ovoce, zeleniny, dražších mas nebo kvalitních ryb a zároveň udržet stravné na nejnižší možné částce.

Pro rok 2020 se podařilo náklady za potraviny udržet ve stejné výši! U dospělých strávníků pak došlo pouze k mírnému navýšení na věcných a mzdových nákladech.

Pokud dojde k nenadálému výraznému růstu cen potravin, budeme nuceni přistoupit k úpravě cen i v průběhu školního roku.

Zajistěte si, prosím, dostatečný limit u Vašeho souhlasu s inkasem na svých účtech.

Žáci MŠ přesnídávka oběd svačina Pitný režim
2 – 6 let 9,- Kč 20,- Kč 7,- Kč 3,- Kč
7 – 10 let 9,- Kč 27,- Kč 7,- Kč

Žáci ZŠ oběd
7 – 10 let 27,- Kč
11 – 14 let 29,- Kč
15 let a více 31,- Kč

Zaměstnanci ÚŠJ oběd 31,- Kč

Zaměstnanci cizích škol cena surovin 31,- Kč + 46,- Kč ON a VN v současné době

Cizí strávník cena surovin 31,- Kč + 47,- Kč ON a VN v současné době

Částka osobních a věcných nákladů se bude v lednu 2021 přepočítávat podle hospodářského výsledku za rok 2020. Od měsíce února bude stanovena nová výše ON a VN.