Něco z historie Ústřední školní jídelny Holešov

Na náměstí Dr. E. Beneše stojí jedno a z části dvou patrová budova s neogotickou fasádou a číslem 58. Zde sídlí Ústřední školní jídelna Holešov a částečně je budova využívaná pro účely školní družiny. Nejedná se samozřejmě o původní budovu. Do současné podoby byla budova přestavena v roce 1901 Rolnickým akciovým pivovarem Záhlinice. Místo bylo ale již zastavěno od prvopočátku vzniku města Holešova. Na tomto místě byly postaveny napřed dřevěné a později kamenné domy. První dochovaná zmínka o domě na tomto místě je již z roku 1640, kdy ji vlastnil Matouš Čížek. Pak se zde střídali různí majitelé a budova byla využívána pro různá řemesla. Z nejznámějších majitelů nutno vzpomenout rodinu Šrotovu, Tomáše Tomaštíka, Josefa Novotníčka, Tomáše Linharta, Františka Hladčíka, Jana Hrdinu, Josefa Bublíka, rodinu Vážanských, Josefa Holuba a další. Z řemesel se zde vystřídalo několik. Například řemeslo stolařské, řeznické, ale nejčastěji a nejdéle byla budova využívána jako hostinec. V roce 1901 dochází k významné změně, kdy se majitelem stává Rolnický akciový pivovar Záhlinice, který budovu zcela přestavuje. Vznikají zde velké sály, které jsou využívány pro spolkovou a stranickou činnost a Záhlinická pivnice se stává oblíbeným společenským střediskem. Budovu poté kupuje na začátku dvacátých let Moravský akciový pivovar v Přerově a budova se přejmenuje na Hotel Přerov. V této podobě Hotel Přerov vydržel až do začátku padesátých let. V padesátých letech byl hotel Přerov uzavřen jako mnoho dalších podobných zařízení ve městě. Vznikla situace, kdy město muselo vyřešit stravování dětí pracujících matek a umístění dětí do školní družiny. Do této doby byla zabezpečena tato činnost v provizorních podmínkách. Město proto vybralo hotel Přerov, do kterého chtěl jídelnu i družinu soustředit. Začala proto rekonstrukce, i když zde ještě po určitý čas byly kanceláře Okresního podniku služeb. Rekonstrukce byla ukončena v roce 1952. Do té doby byla Družina mládeže umístěna v bývalé Balatkově tiskárně, školní jídelna fungovala v hotelu Centrál, dnes kino Svět. V okolí náměstí byly ještě v provozu dvě závodní jídelny a to v nádvoří domu Křenovských (dnes restaurace V podzámčí) a hotelu Tacl.

1. října 1952 byl zahájen provoz v adaptovaných místnostech hotelu Přerov. Byla přesunuta školní jídelna z hotelu Centrál a v roce 1953 do vyšších podlaží i Družina mládeže. Od té doby jsou v budově bývalého hotelu Přerov dvě samostatné organizace. První je školní jídelna s kuchyní, která do doby, než se postavila kuchyně s jídelnou na 3. ZŠ., byla jedinou školní jídelnou s kuchyní pro všechny školy v Holešově, tedy ústřední. Tehdy se zde připravovalo až 1300 porcí oběda. Během let se měnila pouze organizační struktura, aby se v roce 2001 Ústřední školní kuchyně stala příspěvkovou organizací zřízenou městem. Po postavení kuchyně na 3. ZŠ, byla provedena drobná rekonstrukce a jídelna slouží dnes ke stravování žáků 1. a 2. ZŠ a částečně pro výrobu doplňkového jídla. Denně se zde připravuje 1000 porcí oběda ve dvou druzích.

Druhá organizace, která pracuje v prostorách hotelu Přerov, je Družina mládeže. V průběhu let se měnil počet tříd a od devadesátých let se družiny dostaly pod správu jednotlivých škol. V současné době má na starosti družinu 1. ZŠ Holešov.

To je ve zkratce vše o historii budovy, ve které dnes sídlí ÚŠJ Holešov. Informace z historie nám dodali pánové Ing. Bartošek Karel a Miroslav Olšina, za což jim srdečně děkujeme!


V Holešově 19. 3.2020